BIURO BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH dr inż. Piotr Krzemień

BIURO BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH dr inż. Piotr Krzemień

BBWD - misja i specjalizacja


BBWD zajmuje się techniczną i kryminalistyczną rekonstrukcją przebiegu wypadków drogowych. Misją biura, oprócz opiniowania indywidualnego oraz zespołowego, jest także działalność, naukowa i szkoleniowa. Piotr Krzemień jest biegłym Sądu Okręgowego w Koszalinie i byłym wieloletnim pracownikiem naukowym/biegłym Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z 12-letnim doświadczeniem w opiniowaniu wypadków drogowych. Ukończył prestiżowe w branży krakowskie studia podyplomowe "Ekspertyza Wypadku Drogowego". Jego rozprawa doktorska, obroniona na Politechnice Krakowskiej, dotyczyła optymalizacji obliczeń zderzeń pojazdów, a dorobek publikacyjny (zaprezentowany na www.opiniasadowa.pl) wielu aspektów badania wypadków drogowych. Opinie i ekspertyzy wykonywane są z wykorzystaniem najbardziej profesjonalnego na rynku europejskim oprogramowania PC-Crash (dla biegłych, rzeczoznawców i ekspertów), służącego do kompleksowego odtwarzania przebiegu wypadków drogowych. Program umożliwia wizualizację 3D miejsca zdarzenia w postaci filmów obrazujących jego przebieg, widoczności z miejsc kierujących oraz ma wiele innych możliwości gwarantujących łatwy odbiór przeprowadzonych obliczeń rekonstrukcyjnych. Dodatkowo wykorzystywany jest program TITAN 2.0 niezwykle przydatny do wizualizacji graficznej analizy czasowo-przestrzennej. Biuro dysponuje także zapleczem technicznym niezbędnym do udziału biegłego w oględzinach i eksperymentach procesowych. Obszar działania: w szczególności województwo zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, a także małopolskie i łódzkie.

Oferta


Zakres działalności opiniodawczej:
• zderzenia typu pojazd-pojazd i pojazd-przeszkoda;
• potrącenia pieszych i rowerzystów – obliczenia z użyciem modelu człowieka i roweru;
• zdarzenia w warunkach ograniczonej widoczności (noc, mgła) – obliczenia natężenia oświetlenia naturalnego w chwili wypadku i dostosowanie daty oraz godziny planowanego eksperymentu;
• ustalenie osoby kierującej pojazdem;
• analiza danych z urządzeń GPS i tachografów;
• analiza zapisów z kamer samochodowych i opartych na nich obliczeniach prędkości pojazdów;
• obliczenia fotogrametryczne – odtwarzania kształtów i wymiarów śladów na podstawie zdjęć;
• zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych, które nie podlegają badaniu przez PKBWK.

Istnieje także możliwość zamawiania wykładów w ww. tematyce, a także dotyczących metodyki opiniowania zdarzeń drogowych.

Dane firmowe


Adres: Aleja Monte Cassino 6, IV p., pok. 40675-412 Koszalin

Tel: +48 602 734 307

NIP: 6692200579

Adres korespondencyjny


BIURO BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH dr inż. Piotr Krzemień

Adres: ul. Poprzeczna 8b 7

75-841 Koszalin

Telefon: +48 602 734 307

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 _______  _____  _____  ____ 
 |__  __| | __ \ |_  _| / __ \ 
  | |  | |__) |  | |  | | | |
  | |  | _ /  | |  | | | |
  | |  | | \ \  _| |_ | |__| |
  |_|  |_| \_\ |_____| \___\_\